ARCHCO-RIGIDON - przemysłowe powłoki osłonowe i systemy antykorozyjnych zabezpieczeń do stali i betonu

Systemy zabezpieczeń antykorozyjnych Archo-Rigidon oferują szeroką gamę produktów na bazie termoutwardzalnych żywic wzmacnianych płatkami szklanymi i wypełniaczami krzemionkowymi.                    Powłoki osłonowe dopasowane są do odpowiedniego podłoża i panujących warunków otoczenia.
Spektrum zastosowania pozwala na doskonała ochronę antykorozyjną  powierzchni stalowych i betonowych.

premier coatings - logo

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

OTIS-TD jest wyłącznym dystrybutorem na rynek polski materiałów antykorozyjnych angielskiej firmy Premier Coatings Ltd.

system antykorozyjny oraz powłoki ochronne otis-td

ARCHCO-RIGIDON -ZASTOSOWANIE

Seria produktów ARCHCO-RIGIDON znajduje zastosowanie w następujących sektorach przemysłu: chemiczny, naftowy oraz transportowy.

archco-systemy-powłokowe-n

ARCHCO-RIGIDON - ZASTOSOWANIE

Produkty antykorozyjne ARCHCO-RIGIDON wykorzystywane są również w przemyśle: energetycznym, spożywczym oraz w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.

OCHRONA STALI

Powłoki osłonowe Archco-Rigidon są specjalnie projektowane do ochrony powierzchni stalowych i betonowych przed agresywny środowiskiem.

Większość materiałów jest utwardzana na zimno. Podczas nakładania znajdują się w stanie płynnym, co pozwala na szybkie i łatwe pokrywanie złożonych kształtów oraz pełną renowację powierzchni skorodowanych lub z wżerami.

Współczynnik rozszerzalności jest dokładnie dopasowany do współczynnika podłoża, stali bądź betonu. Gwarantuje to, że wiązanie pozostaje nienaruszone w szerokim zakresie temperatur.

Systemy osłonowe Archco-Rigidon mają doskonałą odporność antykorozyjną. Posiadają bardzo dobre właściwości wiążące i dużą odporność na przenikanie. Znacznie przewyższają parametry porównywalnych materiałów.

systemy-powłok-osłonowych-do-betonu-otis-td
powłoki-osłonowena-bazie-żywic-otis-td

Antykorozyjne wzmacnianie powłoki

POSADZKI BETONOWE I ZABEZPIECZENIE WANIEN

Posadzki Archco-Rigidon są odporne na środki chemiczne i wykładziny wanien zabezpieczających.  Wytwarzane z żywic o wysokich parametrach i wzmacniane dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości, np. tkaniną szklaną.

Odporność na penetrację cieczy jest tak duża, że mogą być stosowane do wykładania zbiorników betonowych, dla pełnego zabezpieczenia przed agresywnymi związkami chemicznymi.

ZASTOSOWANIE SPECJALNE

»   Produkty opracowane na bazie żywic

»   Obejmują powłoki zabezpieczające dla cystern kolejowych i drogowych (Tankerline)

»   Odporne na porafinacyjny kwas fluorowodorowy

Powłoki osłonowe z płatkami szklanymi

Przeznaczone głównie do ochrony stali, wytwarzane z żywic o wysokich parametrach w połączeniu z płatkami szklanymi.

Mogą być nanoszone przez natrysk, pędzlem lub packą.

Podstawowe zalety:
» nadzwyczajna odporność chemiczna i fizyczna,
» ulepszona odporność na przenikanie,
» doskonała odporność na: podtrawianie, ścieranie, erozję, uderzenia,
» można stosować wraz z ochroną katodową,
» długi okres użytkowania, niski koszt,
» odtwarzanie kształtu – mogą być stosowane jako wypełniacz,
» możliwość nanoszenia konturu,
» elastyczne do granicy plastyczności stali,
» łatwe w naprawie.

powłoki-z-płatkami-szklanym
Przekrój przez powłokę z płatkami szklanymi przedstawiający równy rozkład żywicy i ich wyrównanie w stosunku do podłoża
Powiększony-widok-płatków-szklanych
Powiększony-widok-płatków-szklanych

Antykorozyjne Systemy warstwowe

Powłoki przeznaczone są do ochrony betonu bądź stali, wzmocnione membranami, np. tkaniną szklaną, matą szklaną lub tkaniną syntetyczną.
Stosowanie wzmocnienia umożliwia zmodyfikowanie parametrów rozszerzalności oraz kurczliwości powłoki w celu dokładnego dopasowania się do podłoża.
Praca powłoki w podwyższonych temperaturach i zmiennych warunkach temperaturowych.
Wytrzymałość powłoki na zewnętrzne oddziaływania fizyczne, uderzenia oraz mniejsze uszkodzenia podłoża np. włoskowate pęknięcia w betonie.
Zastosowanie wypełniaczy grafitowych uodparnia na działanie kwasu fluorowodorowego, sody kaustycznej.

Podstawowe zalety:
»   wyjątkowa odporność chemiczna,
»   pełne zabezpieczenie podłoża, jeśli jest narażone na oddziaływania fizyczne lub mechaniczne,
»   system monolityczny (w odróżnieniu od gumy czy płytek),
»   łatwe w naprawie,
»   likwidują napięcia,
»   długi okres użytkowania, niski koszt,
»   szybkie utwardzanie.

Etapy-wykonywania-powłok-systemami-warstwowymi.

SERIA OSŁONOWYCH SYSTEMÓW ANTYKOROZYJNYCH ARCHCO-RIGIDON

systemy-powołok-ochronnych-na-zbiorniki

ARCHCO-RIGIDON SERIA 400

Powłoki na średnie obciążenia wzmacniane płatkami szklanymi. Systemy te są odpowiednie do pracy w warunkach zanurzenia w trudnym środowisku chemicznym. Szczególnie nadają się do rurociągów układanych pod wodą. Szerokie zastosowanie ma Archco-Rigidon 403D stosowany jako okładzina do zbiorników i wyposażenia takiego jak zawory, obudowy pomp zarówno w energetyce jak i przemyśle chemicznym.

Archco-500-system-powłok-ochronnych

ARCHCO-RIGIDON SERIA 500​

Powłoki na duże obciążenia, wzmacniane płatkami szklanymi. Powłoki te dają najwyższą odporność chemiczną wśród materiałów z zastosowanymi płatkami szklanymi i mogą być stosowane w materiałach do 100 st. C w warunkach zanurzenia. Udział procentowy płatków zastosowany w tych powłokach, zmniejsza ich przepuszczalność do 20 razy. Mogą być również używane tam, gdzie ważne jest zachowanie wysokiej odporności na ścieranie i wymywanie.

powłoki-ochronne-z-płatkami-szklanymi

ARCHCO-RIGIDON SERIA 600​

Powłoki wykonane z żywicy i płatków szklanych oraz podkład z wypełniaczem. Zalecane zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest powłoka z warstwą wierzchnią z żywicy w celu uzyskania maksymalnej odporności chemicznej. Seria ta zazwyczaj jest stosowana do wykładania i powlekania betonu, skuteczne również w przypadku powlekania stali. ARCHCO-RIGIDON 603D oraz 623D stanowią przykład produktów szeroko stosowanych do wykładania wanien zabezpieczających i zbiorników szczególnie w przemyśle energetycznym oraz chemicznym.

powoki-osłonowe-na-duze-obciazenie

ARCHCO-RIGIDON SERIA 700​

Seria powłok wzmocnionych tkaniną szklaną z wypełniaczem krzemionkowym, przeznaczona do ochrony betonu i posadzki przy dużym obciążeniu, w obszarach które są narażone na szkodliwe działanie chemiczne i fizyczne. Można ją również stosować w przypadku stali. Obszary, dla których są specjalnie zalecane to magazyny chemiczne, zbiorniki w oczyszczalni ścieków czy wanny zabezpieczające. Mogą być również używane do zabezpieczeń posadzek, kanałów i studzienek ściekowych. Powłoki te wytrzymują obciążenie ruchu pojazdów i pieszych.

systemy-powłok-osłonowych-do-zbiorników

ARCHCO-RIGIDON SERIA 701 ESR

Powłoki wzmocnione tkaniną szklaną z wypełniaczem krzemionkowym, do betonowych wanien zabezpieczających i zbiorników, odporne na kwas siarkowy o stężeniu 96% i sodę kaustyczną o stężeniu 40%.

systemy-powłok-ochronnych-do-zbiorników-cystern-drogowych

ARCHCO-RIGIDON SERIA TANKERLINE

Powłoka zaprojektowana do stosowania w cysternach drogowych i kolejowych przewożących agresywne produkty chemiczne lub kwaśne odpady. Specjalnie opracowana warstwa wierzchnia jest odporna na kwas fluorowy. Powłoka pozostaje nienaruszona pod działaniem naprężeń występujących przy podciśnieniowym napełnianiu cysterny bądź przy wstrząsach i uginaniu się, gdy cysterna przemieszcza się po nierównym terenie.