POWŁOKI I MASY USZCZELNIAJĄCO-WYPEŁNIAJĄCE

PREMSEAL to wodoszczelne membrany o mocnej samoprzylepności, pokryte laminatami w postaci różnych plastikowych folii wzmocnionych polimerowymi klejami bitumicznymi, przeznaczone do zastosowania na podłożach betonowych, gładkich ceglanych, blokowych, jastrychowych lub podobnych powierzchni konstrukcji budowlanych wymagających wodoszczelnej, bądź  gazoszczelnej izolacji przed oddziaływaniem środowiska.

ELEMENTY SYSTEMU PREMSEAL

PREMSEAL 75

Premseal 75

Samoprzylepna membrana wodoszczelna składająca się z mocno orientowanego, poprzecznie laminowanego polietylenu o dużej gęstości pokrytego warstwą klejącą z gumy bitumicznej. Jasnoniebieski kolor zapewnia znaczne odbijanie promieni słonecznych, zmniejszając skutki nagrzewania, gdy membrana narażona jest na działanie promieni słonecznych przed jej zakryciem. Jednym z podstawowych zastosowań Premseal 75 jest ochrona nowobudowanych lub istniejących już betonowych stropów zbiorników buforowych przed przedostawaniem się do nich wody gruntowej, opadów atmosferycznych lub innych zanieczyszczeń znajdujących się w gruncie. Premseal 75 jest idealnym środkiem do zapewnienia wodoszczelności konstrukcji betonowych oraz ochrony przed wodą i zawartymi w niej solami, zwłaszcza w miejscach, gdzie przewidywane jest krótkotrwałe działanie promieni słonecznych.

PREMSEAL 100

Premseal 100

Samoprzylepna membrana wodoszczelna składająca się z orientowanego, poprzecznie laminowanego polietylenu o dużej gęstości i klejącego związku bitumiczno-polimerowego.  Produkt jest trwałym, mocnym, samoprzylepnym materiałem o całkowitej grubości 1,5 mm. Podstawowym zastosowaniem produktu jest wewnętrzna i zewnętrzna izolacja chroniąca przed przenikaniem wody i zawartych w wodzie agresywnych soli takich jak chlorki i siarczki, które penetrują strukturę betonu. Wyjątkową cechą jest  klejący brzeg umożliwiający szybkie i pewne uszczelnianie na wszystkich krawędziach bocznych. Premseal 100 jako wodo- i paroszczelna powłoka znajduje wiele zastosowań w przemyśle budowlanym.
Premseal 100 posiada aprobatę Water Research Council (Rada ds. Badania Wody) i Water Fittings Byelaws Scheme (Brytyjska instytucja zajmująca się jakością wody) do zastosowań z wodą pitną oraz posiada certyfikat British Board of Agrement (Brytyjska instytucja certyfikująca) BBA Nr 92/2789.

PREMSEAL SOLAR SHIELD

premseal solar shield

Samoprzylepna, specjalnie zaprojektowana membrana wodoszczelna do zastosowań w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, odbijająca promieniowanie słoneczne przeznaczona do uszczelniania spoin i płaskich stropów nie przeznaczonych do ruchu.. Membrana składa się z wytłaczanej folii aluminiowej laminowanej na bitum modyfikowany polimerem. Produkowana jest w wersjach dla klimatu umiarkowanego i tropikalnego. Membrana może być stosowana do podniesienia standardu istniejących pokryć dachowych lub w celu nadania właściwości refleksyjnych nowym dachom. Zastosowanie membrany Solar Shield przyczynia się do obniżenia temperatury konstrukcji poprzez odbijanie promieniowania słonecznego przy jednoczesnym zapewnieniu wodoszczelności.

PREMSEAL GMA

premseal gma

To gazoszczelna membrana wykonana z aluminiowo – polietylenowego laminatu pokrywającego samoprzylepną warstwę modyfikowanego polimerami bitumu. Tworzy niezwykle mocną i odporną, gazoszczelną zaporę dla metanu, gazów naturalnych takich jak radon oraz innych gazów występujących na obszarach dużych skażeń gruntu.

PODKŁAD PREMSEAL

premseal podkład

Czarna ciecz przeznaczona do poprawy wiązania pomiędzy membraną Premseal i podłożami porowatymi. Zalecamy stosowanie jej na wszystkich płaszczyznach pionowych oraz opcjonalnie na płaszczyznach poziomych. Membranę można nakładać dopiero po wyschnięciu podkładu Premseal.

MASA USZCZELNIAJĄCA PREMSEAL

premseal masa uszczelniająca

Gęsta mieszanina przeznaczona do zastosowania jako uszczelniacz i bariera wodoszczelna. Służy do wspomagania utrzymywania się membran Premseal nałożonych na pionowe powierzchnie, do dokładnego uszczelniania pionowych części dachów, przejść rur, itd. Również nadaje się do czasowego mocowania paneli ochronnych i listew do poziomych powierzchni przed ich pokryciem.

PREMBOARD - PANELE OCHRONNE DO MEMBRAN

Panele są płytami prasowanymi, składającymi się z bitumicznego podłoża, zmodyfikowanego bitumu i mineralnych wypełniaczy. Są wodoodporne i zapewniają doskonałą odporność na sole występujące w sposób naturalny w gruncie. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie i przeznaczone są do ochrony membran Premseal przed uderzeniami.

Panele można ucinać, nacinać i wyginać według potrzeb, tak aby zapewnić połączenia stykowe we wszystkich miejscach i ścisłe przyleganie paneli do podłoża. Panele można mocować do membrany za pomocą dwustronnej taśmy Premstik. Zalecane jest pokrywanie wszystkich spoin taśmą wzmacniającą Premseal Reinforcing Tape.

Wszystkie wyroby spełniają wymagania najbardziej surowych norm. Właściwości produktów badane są zgodnie z metodami badań BS, DIN i ASTM. Membrany Premseal są stosowane przez wiele firm budownictwa lądowego i wodnego na całym świecie.

               ZASTOSOWANIE:
               –  Fundamenty
               –  Piwnice
               –  Dachy i place nad budowlami podziemnymi
               –  Szyby wind, wykopów
               –  Stropy nad zbiornikami buforowymi
               –  Parkingi
               –  Płyty obiektów mostowych
               –  Przejścia podziemne
               –  Składowiska odpadów
               –  Obszary o nadmiernej koncentracji radonu
               –  Rekonstrukcja skażonych miejsc
               –  Tunele

ZALETY:
–  Kontrolowana fabrycznie grubość
–  Szybkie uszczelnianie i wiązanie
–  Łatwe i szybkie użycie
–  Brak potrzeby podgrzewania i suszenia
–  Samouszczelnianie
– Wysoka odporność na działanie wody pod ciśnieniem i             paroprzepuszczalność
–  Duża wytrzymałość na przebijanie
–  Wysoce nieprzepuszczalne dla gazu
–  Produkowane przez firmę posiadającą certyfikat ISO 9001 : 2000.

MIESZANKA PMC

Plastyczny, samonośny, niepękający związek na bazie petrolatum, służący do wypełniania.

PREMTAPE LD MASTIC

PREMTAPE LD MASTIC

Antykorozyjny związek na bazie petrolatum zawierający kulki polimeru i wypełniacze regulujące konsystencję. Stosowana do uzyskania gładkiego profilu na łącznikach o nieregularnych kształtach przed nałożeniem taśmy Premtape.