PREMBOND - SYSTEM OCHRONY FUNDAMENTÓW ZBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

System ochronny PREMBOND to wysoce wytrzymały i elastyczny „pancerz” antykorozyjny odporny na ciężkie warunki atmosferyczne i korozyjne. Aplikowany jest u podstaw stalowych zbiorników magazynowych, przeciwdziałając zniszczeniu lub uszkodzeniu konstrukcji i uszczelek zabezpieczających. Zapobiega przenikaniu wody deszczowej i wilgoci, zawierającej cząsteczki soli a spływającej po ścianach zbiorników.

ochrona zbiorników

SKŁADNIKI SYSTEMU:

– Prembond Hi –Tack Primer i Premcote Primer
– Premier Moulding Compound
– warstwa taśmy Prembond Hi –Tack
– warstwa taśmy Premier Ultraseal RT
– warstwa Prembond Urethane lub Acrylic Topcoat

W związku z tym, że profile płyt fundamentowych zbiorników mogą znacząco się różnić, przedstawione ilustracje i rysunki mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.

ZASTOSOWANIE:

Antykorozyjna ochrona płyt fundamentowych i naziemnych zbiorników zapasowych.

ZESTAW ROBOCZY:

Pędzel, nóż do cięcia, rozpuszczalnik, szmatka, kombinezony, rękawice, taśma maskująca, miara.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia płyty fundamentowej zbiornika oraz betonowego posadowienia musi być czysta i sucha.

W tym celu należy ją przetrzeć na mokro rozpuszczalnikiem odtłuszczając powierzchnię. Należy również oczyścić powierzchnię fundamentu zbiornika z trwałych osadów takich jak fragmenty  przylegającej rdzy czy pozostałości po poprzedniej powłoce malarskiej.

Aby uzyskać wymaganą klasę czystości według St2 zgodnie z ISO 8501-1, bądź szwedzką normą SIS 0055900 – do  oczyszczania powierzchni należy zastosować mechaniczne szczotki druciane, skrobaki lub opcjonalnie zastosować obróbkę strumieniowo-ścierną.

NAKŁADANIE:

prembond

Należy zwrócić uwagę, aby przed nałożeniem Prembond Hi-Tack primera ograniczająco zabezpieczyć taśmą maskującą fundament zbiornika i  zamalować pędzlem obszar wokół obwodu zbiornika – zazwyczaj do wysokości od 150 mm do 300 mm od jego podstawy.

Po nałożeniu Prembond Hi-Tack primera, taśmę maskującą należy usunąć, aby następnie stosując podkład Premcote Primer dodatkowo poszerzyć zagruntowaną już powierzchnię fundamentu zbiornika i betonowej podstawy o min. 50 mm tak jak jest to widoczne na rysunku nr. 4.

Przed nałożeniem taśmy  Premier Ultraseal RT należy pozostawić Premcote primer do wyschnięcia przez około 20 min.

prembond
prembond
PREMBOND
Prembond

Należy zwrócić uwagę, aby podczas nakładania taśmy Prembond Hi-Tack nie zabrudzić przyległego obszaru pokrytego podkładem Premcote Primer. 

Pierwsza warstwę taśmy Prembond Hi-Tack nakładamy zaczynając od strony betonowej podstawy zbiornika a następnie stosując zakładkę min. 50mm nakładamy drugi pasek taśmy w sposób uwidoczniony na rysunku nr. 6.

Następnie należy ręcznie wygładzić nałożoną taśmę Prembond Hi-Tack na całej powierzchni celem usunięcia powstałych podczas nakładania taśmy kieszeni powietrznych .

prembond
prembond

 

SPOSÓB APLIKACJI:

Pierwsza warstwę taśmy antykorozyjnej Premier Ultraseal RT należy nakładać od strony betonowej podstawy zbiornika, w ten sposób, aby koniec taśmy usytuować równo z krawędzią zagruntowanego,  primerem Premcote, podłoża zgodnie z rysunkiem nr 7.

Dla uzyskania efektu  pełnej wodoszczelności, kolejne paski taśmy antykorozyjnej, należy nakładać stosując min. 50 mm zakładkę. Po nałożeniu taśmy należy ją ręcznie wygładzić celem uniknięcia kieszeni powietrznych. Wierzchnią warstwę  powłoki malarskiej Prembond Acrylic Topcoat należy nakładać tak, aby całkowicie pokrywała taśmę antykorozyjną Premier Ultraseal RT. Dla uzyskania efektu schludnego wykończenia systemu zaleca się, aby na obrzeżach taśmy Premier Ultraseal RT zastosować taśmę maskującą o szer.15 mm  według rysunku nr 8.

KONTROLA:

Należy sprawdzić czy cała chroniona powierzchnia jest należycie pokryta i zabezpieczona, bez widocznych szczelin i kieszeni powietrznych. Należy upewnić się o poprawności  wykonanych zakładek.

SKŁADOWANIE:

Wszystkie materiałowe składniki systemu należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. Produkty nie mogą być również wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeżeli taśmy są przechowywane w  chłodnych warunkach, to przed ich aplikacją należy je podgrzać do temperatury, która odpowiada  minimalnym rygorom aplikacyjnym przewidzianym dla danej taśmy.

UWAGA:

Powyższe instrukcje mogą nie obejmować wszystkich warunków i okoliczności związanych z aplikacją systemu dlatego też prace zabezpieczające należy wykonywać w ścisłym połączeniu z warunkami określonymi w specyfikacji samego projektu. Wszystkie podane przez nas informacje i wskazówki  wynikają z naszej najlepszej wiedzy, która jest pozyskana w oparciu o  praktyczne doświadczenia  oraz  przeprowadzone testy laboratoryjne.

Z uwagi na fakt, że system/materiały są używane i stosowane w warunkach będących poza naszą kontrolą, możemy jedynie zagwarantować  odpowiednią  jakość  dostarczanych materiałów oraz zapewnić o  odpowiednim doborze składników  gwarantujących pełną integralność systemu.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU ANTYKOROZYJNEGO PREMBOND

PREMBOND - REALIZACJE

WIDOK PRZEKROJOWY SYSTEMU PRZY WŁAZIE ZBIORNIKA

PREMBOND - REALIZACJE

STAN PO NAŁOŻENIU PREMBOND HI-TACK PRIMERA, MASY PMC I TAŚMY PREMBOND HI-TACK TAPE WRAZ Z OSŁONOWĄ TAŚMĄ OCHRONNĄ TUŻ PRZED ZASTOSOWANIEM KOLEJNEJ  WARSTWY PODKŁADU – PREMCOTE PRIMER

PREMBOND - REALIZACJE

PODSTAWA ZBIORNIKA PO NAŁOŻENIU PODKŁADU PREMCOTE PRIMER

PREMBOND - REALIZACJE

NAKŁADANIE TAŚMY PREMIER ULTRASEAL RT

PREMBOND - REALIZACJE

NAŁOŻENIE PIERWSZEJ WARSTWY POWŁOKI PREMBOND ACRYLIC TOPCOAT

PREMBOND - REALIZACJE

PODSTAWA ZBIORNIKA PO NAŁOŻENIU DRUGIEJ POWŁOKI PREMBOND ACRYLIC TOPCOAT

PREMBOND - REALIZACJE

PREMBOND HI-TACK PRIMER, MASA PMC I TAŚMA PREMBOND HI-TACK TAPE ZASTOSOWANA PRZY WŁAZIE ZBIORNIKA

PREMBOND - REALIZACJE

POWŁOKA PREMBOND ACRYLIC TOPCOAT  PRZY WŁAZIE ZBIORNIKA

PREMBOND - REALIZACJE

POWŁOKA PREMBOND ACRYLIC TOPCOAT  PRZY WŁAZIE ZBIORNIKA