Premcote - systemy zabezpieczeń antykorozyjnych

PREMCOTE to systemy zabezpieczeń antykorozyjnych dla rurociągów gazowych i paliwowych wraz z ochroną złącz i armatury; podziemnych zbiorników do magazynowania paliw lub gazu stosowane w środowiskach glebowych o silnej agresywności korozyjnej. Proste w użyciu, nie wymagają specjalistycznego sprzętu, wszelkie prace konserwacyjne bądź naprawcze mogą być wykonywane bezpośrednio na miejscu.

PREMCOTE - ZASTOSOWANIE

PRZEMYSŁ NAFTOWY

INŻYNIERIA WODNA I LĄDOWA

GAZOWNICTWO

ZALETY TAŚM PREMCOTE

Większość taśm butylowo-kauczukowych nie posiada warstwy przekładkowej, co ułatwia nieco operację nawijania, jednak kosztem osłabienia właściwości klejących. Powstała utrata, w procesie odwijania taśmy, powoduje, że przylepność do warstwy wierzchniej nie jest zbyt duża. Połączenia na zakładkach są zatem znacznie słabsze, co ma bezpośredni wpływ na odporność antykorozyjną powłoki a w konsekwencji na okres użytkowania rurociągu.

Warstwa przylepna taśmy Premcote zabezpieczona jest papierem przekładkowym, co umożliwia całkowite wykorzystanie bardzo silnie klejącego kompozytu bitumicznego. 

Kompatybilna z fabrycznymi powłokami rur                                   

Uszlachetniona formuła kleju bitumicznego polimerami kauczukowymi powoduje, że taśma PREMCOTE może być nawijana ze świetnym skutkiem na rury pokryte fabrycznie nową preizolacją taką jak PE, PU, PP, FBE. Doskonale sprawdza się przy projektach związanych z remontami i naprawą starych izolacji bitumicznych.

Samokurczliwość

Taśma Premcote posiada zewnętrzna warstwę ochrony mechanicznej  wykonaną ze specjalnego PCV, który posiada tzw. „powrót poodkształceniowy” po naciągnięciu. Gdy taśma zostanie naprężona warstwa zewnętrzna zachowuje energię potencjalną odkształcenia. Gdy siła naprężająca zostanie odjęta, taśma bez trudu powraca do swojego stanu początkowego. W praktyce oznacza to, że gdy rura zostanie otulinowana „naciąg obręczowy” spowoduje, że zawarty w taśmie polimerowy bitum zostanie mocno wciśnięty w powierzchnię rury i zakładki. Dzieki temu stworzy trwałą barierę antykorozyjną, świetnie konkurującą z powłokami z taśm butylokauczukowych i materiałów termokurczliwych.

Wytrzymałość dielektryczna

Wysoka rezystancja elektryczna i znakomita odporność na odspajanie katodowe powodują, że taśmy Premcote są naturalnym wyborem dla rurociągów z ochroną katodową.

Konserwacja i naprawa

Taśmy Premcote z uwagi na niski koszt oraz łatwość ich stosowania w każdych warunkach idealnie nadają się do naprawy lub całkowitej wymiany uszkodzonych w czasie eksploatacji zabezpieczeń rurociągów bądź elementów armatury.

PRODUKTY SERII PREMCOTE

PREMCOTE PRIMER - PODKŁAD GRUNTUJĄCY

Podkład gruntujący Premcote Primer to specjalny roztwór bitumu nakładany na oczyszczoną powierzchnię rurociągu przed owinięciem taśmami bitumicznymi w celu uzyskania trwale wodoodpornego połączenia, minimalizacji odspojenia katodowego i utrzymania integralności systemu.

PREMCOTE PMC - MASA PLASTYCZNA

MASA PLASTYCZNA

Mieszanka PMC jest nakładaną na zimno, samonośną, niepękającą masą wypełniająco – uszczelniającą w kolorze ciemno-brązowym. Jest to antykorozyjny związek chemiczny na bazie petrolatum zawierający obojętne wypełniacze krzemionkowe i włókna organiczne. Masę stosuje się w celu uzyskania gładkiego profilu na łącznikach o nieregularnych kształtach, takich jak mechaniczne złącza rur, zawory, skręcane złącza kołnierzowe przed owinięciem taśmami serii Premcote lub Premtape.

PREMCOTE - TAŚMA ANTYKOROZYJNA

Taśma Premcote składa się z zespolonych ze sobą dwóch warstw ochronnych : zewnętrznej , wykonanej z PCV oraz wewnętrznej, którą stanowi polimerowy klej bitumiczny. Warstwa przylepna jest zabezpieczona przekładką usuwaną podczas nakładania. Taśma służy do zabezpieczania rur każdej wielkości, złączy spawanych, łuków i armatury, zanurzonych lub umieszczonych pod ziemią gdzie agresywne warunki gruntowe wskazują na potrzebę nadzwyczajnej wytrzymałości mechanicznej. Nadaje się do nakładania ręcznego bądź  mechanicznego.

Przykłady zastosowania zestawów antykorozyjnych z serii PREMCOTE