TAŚMY ELEKTROIZOLACYJNE

Taśmy elektroizolacyjne przeznaczone do wiązkowania i oznaczania kolorami poszczególnych przewodów, oraz jako zabezpieczenie przed przebiciem i warunkami zewnętrznymi. Zastosowanie: budownictwo, motoryzacja i elektronika.

TAŚMY 2701W

taśmy otis gdynia

2701W kolor czarny dostępne w dwóch rozmiarach: 15mm x 10m i 19mm x 20m

2701W (19mm x 20m) dostępne w kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i szarym

TAŚMY 2702

taśmy otis gdynia

2702 (19mm x 20m) dostępne w kolorach: czarnym, białym, brązowym, czerwonym, niebieskim, szarym, zielonym, żółtym i żółto-zielonym

2702 (25mm x 25m) dostępne w kolorze białym

2702 (25mm x 20m) dostępne w kolorach: żółtym i czarnym

TAŚMY MULTI MIX - TĘCZA KOLORÓW

taśmy otis gdynia

Multi mix – tęcza 9 kolorów

TAŚMY SAMOWULKANIZACUJĄCE

taśmy otis gdynia

Taśmy samowulkanizujące na bazie kauczuku poliizobutylowego PIB do zastosowań ogólnych, zwłaszcza w izolacji: kabli, urządzeń elektrycznych i rur.

2501 kolor czarny, rozmiary: 19mm x 3m i 19mm x 10m.

OGÓLNE ZALECENIA DOT. UŻYCIA I PRZECHOWYWANIA TAŚM

Użytkownik powinien sprawdzić, czy wybrana przez niego taśma jest odpowiednia do zastosowania.

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Taśma powinna być nakładana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania.

Do czyszczenia łączonych powierzchni należy używać jedynie czystych ściereczek bezpyłowych i rozpuszczalników takich jak: benzyna ekstrakcyjna, heksan, alkohole, estry czy ketony.

Zakres temperaturowy aplikacji taśm wynosi: od +10°C do +40°C.

Większość taśm ma takie same wymagania dotyczące warunków przechowywania.

Taśmy należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturze w stałym przedziale od +10°C do +30°C  przy wilgotności od 30 do 70%.

Rolki taśmy należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach.

Okres składowania większości taśm wynosi 2 lata, dla niektórych jest to minimum 1 rok – do każdego nowego zakupu danej taśmy dołączamy kartę techniczną, w której podane są wszystkie parametry.