ANTYKOROZJA

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ANTYKOROZYJNYCH PREMIER

 

1.     Systemy rur podziemnych

2.     Rurociągi podziemne

3.    Rurociągi naziemne i orurowania interfejsu gleba-powietrze

4.    Zawory rurociągowe, złącza spawane, łączniki

5.    Zbiorniki magazynowe z nasypem

6.    Zbiorniki magazynowe i pompy

7.   Odsłonięte struktury i konstrukcje stalowe

8.    Zakłady przetwórcze, rafinerie naftowe, elektrownie

9.    Konstrukcje na otwartym morzu np. platformy wiertnicze

10.  Konstrukcje morskie-pale pomostowe, pręty krawędziowe itp

11. Konstrukcje mostów konstrukcje drogowe, liny napinające

12. Oczyszczalnie ścieków

13. Pokrycia dachów metalowych i płatwi dachowych.

 

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW USZCZELNIAJĄCYCH I WODOODPORNYCH PREMIER


14.   Podłogi przemysłowe

15.   Ściany wałów

16.   Hydroizolacja przepustów zewnętrznych

17.   Płaskie dachy, balkony, parapety, poddasza, elementy obróbki blacharskiej

18.   Wejścia serwisowe, kanały dławnice kablowe

19.   Łączenia prefabrykatów betonowych

20.   Naprawa i konserwacja konstrukcji drogowej

21.   Parkingi

22.   Konstrukcje mostów

23.   Pasy startowe lotnisk

24.   Tory i konstrukcje tramwajowe

25.   Pokrycia rezerwuarów

26.   Membrany gazoszczelne i ochronne na terenach skażonych