Lepko-sprężyste Systemy Powłok Samonaprawialnych do Ochrony Antykorozyjnej VISCOTAQ

VISCOTAQ ® to opatentowana na całym świecie technologia lepko-elastycznych powłok rurowych. Produkt te stosowane są głównie w celu zapobiegania korozji oraz ochrony rurociągów. Wykorzystywane również do zabezpieczania zbiorników magazynowych, odcinków grunt-powietrze, kołnierzy naziemnych, połączeń rurowych oraz rowów melioracyjnych.  VISCOTAQ ® oferuje unikalna linie produktów hydroizolacyjnych, zapobiegających przeciekom wody oraz wilgoci przez okładziny rurowe, izolacje budynków i sklepień, kanałów burzowych czy kanalizacji.

Produkty z serii VISCOTAQ® zostały szeroko przetestowane przez niezależne ośrodki badawcze oraz firmy z branż naftowych i gazowych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i w terenie.

VISCOTAQ® wyróżnia się na tle innych produktów tego typu swoją unikalna technologią konstrukcji. To lepko-elastyczne ciała stałe posiadające doskonałą adhezję opartą na zasadzie wiązań Van Der Waalsa, nie kapie będąc jednocześnie ciałem stałym.

Charakterystyka i technologia produktów VISCOTAQ

VISCOTAQ® to unikalne, lepko-elastyczne, amorficzne, apolarne, poliolefiny które zapewniają skuteczną ochronę antykorozyjną konstrukcji podziemnych i naziemnych. Szeroko stosowane za równo w przemyśle petrochemicznym, gazowym jak i wodnym czy utylizacyjnym.

Produkty VISCOTAQ® zapewniają stały kontakt z podłożem takim jak beton, stal, PCV, metal, drewno winyl oraz inne powłoki. Ich moduł lepkości oraz moduł sprężystości zostały  zaprojektowane w taki sposób, aby moduł lepkości zapewniał trwałe właściwości zwilżające. Wymusza to wnikanie materiału w pory oraz wszelkie anomalie podłoża. W tym samym czasie moduł sprężystości zapewnia wytrzymałość i sprężystość charakterystyczna dla ciała stałego.

Ponadto VISCOTAQ® eliminuje typowe problemy pojawiające się podczas konserwacji i napraw rurociągów w terenie.

aplikacja viscotaq

Eliminacja problemów z solą i osmozą

powłoka ochronna do rur PVC

VISCOTAQ®  charakteryzuje się niską przepuszczalnością wody, apolarnym zachowaniem i wyjątkowo dobrą przyczepnością na poziomie molekularnym. 

Dzięki tym właściwościom produkt hamuje przemieszczanie się cząsteczek wody na powierzchnię podłoża. W połączeniu z parametrem niskiej lepkości, nie występują warunki sprzyjające powstawaniu ciśnienia, co eliminuje ryzyko powstawania pęcherzy czy rozwarstwień.

Dzięki unikalnym cechom **VISCOTAQ®**, masz pewność, że Twoje konstrukcje są skutecznie chronione przed przepływem wody, a powierzchnie pozostają jednorodne i bezpieczne przez długi czas.

Eliminacja problemów z przyczepnością i przygotowaniem powierzchni

VISCOTAQ® wykorzystuje zasadę wiązania Van Der Waalsa, co umożliwia mu tworzenie bliskiego kontaktu z podłożem. Posiada niskie napięcie powierzchniowe i utrzymuje stałe „zwilżanie” powierzchni.

Dzięki swojemu lepko-sprężystemu stanowiowi oraz unikalnej formule, VISCOTAQ® utrzymuje wiązania na dziesięciolecia. Produkt łączy się agresywnie z prawie każdą powierzchnią, nawet tą słabo przygotowaną.

Minimalne przygotowanie powierzchni do użycia to ST-2SSPC, chociaż zaleca się powierzchnię piaskowaną SA½/SSPC10.

masa uszczelniająca VISCOTAQ

Eliminacja problemów z agresywnymi glebami, korozją mikrobiologiczną i degradacją

zabezpieczanie przed agresywnymi czynnikami gelbowymi tasma viscotaq

VISCOTAQ® opiera się na niskiej masie cząsteczkowej amorficznej poliolefiny, pozbawionej grup reaktywnych, wolnych rodników oraz rozpuszczalników. Dzięki temu materiał jest w 100% obojętny, stabilny oraz bezpieczny. Eliminacja wody oraz brak obecności siarczków i azotu w łańcuchach polimerowych skutecznie redukuje ryzyko powstawania korozji mikrobiologicznej.

Ze względu na swoje obojętne właściwości oraz nieprzepuszczalność wody. VISCOTAQ® doskonale sprawdza się na obszarach o agresywnych glebach z wysokim i niskim pH oraz wysoką zawartością siarki i chlorków.

Zaufaj VISCOTAQ® – Twoje Rozwiązanie dla Bezpiecznej Ochrony Przed Korozją.

Eliminacja problemów z naprężaniami ścinającymi i ślizganiem

Niezawodna Ochrona Antykorozyjna z VISCOTAQ®

VISCOTAQ® gwarantuje najwyższą ochronę antykorozyjną, zachowując elastyczność przez cały okres użytkowania.

Produkt przeszedł szerokie testy w połączeniu z różnymi zewnętrznymi warstwami ochronnymi, aby symulować warunki generowania naprężeń ścinających. VISCOTAQ® wykazał doskonałą odporność na naprężenia ścinające dzięki połączeniu odpowiednio dobranych warstw zewnętrznych z lepko-elastycznym stanem stałym materiału.

Zaufaj VISCOTAQ® – Twoje Rozwiązanie dla Trwałej Ochrony i Elastyczności przez Cały Okres Użycia.

 

Wyprodukowany zgodnie z norma ISO 9001

VISCOTAQ® produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 począwszy od surowców po produkt końcowy Podczas jego produkcji poddawany jest wielu kontrolom jakości, aby zagwarantować najwyższą jakość produktu końcowego.
Oprócz wewnętrznych kontroli VISCOTAQ® został przetestowany także przez niezależne akredytowane laboratoria.

VISCOTAQ®

Cechy i zalety:

 • Lepko – sprężysta amorficzna apolarna poliolefina
  Natychmiastowa przyczepność do podłoża bez gruntowania
 • Pozostaje elastyczna i sprężysta przez cały okres użytkowania
 • Stałe właściwości zwilżające
 • Szeroki zakres temperatur użytkowania do+100°C/ +202°F
 • Temperatura zeszklenia ←40°C/-40°F
 • Samonaprawialna
 • Eliminuje ryzyko korozji mikrobiologicznej (MIC)
 • Brak czasu utwardzania
 • Nie wymaga przygotowania powierzchni
 • Pęknięcia kohezyjne (próba odrywania)
  100% obojętna formuła nie zawiera rozpuszczalników ani podkładów
 • Pozostaje w stanie półstałym przez cały okres użytkowania
 • Nieprzepuszczalna dla wilgoci
 • Brak problemów z osmozą i solami
 • Bardzo niskie wartości odspojenia katodowego
  (0-3mm/0-0,12” zgodnie z ASTM G8)
 • Doskonała odporność na kapania/poślizg w związku z wysokim punktem plastycznośc
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Odporny na promienie UV
 • Łatwa bezawaryjna aplikacja