Lepko-sprężyste Systemy Powłok Samonaprawialnych do Ochrony Antykorozyjnej VISCOTAQ

VISCOTAQ ® to opatentowana na całym świecie technologia lepko-elastycznych powłok rurowych. Produkt te stosowane są głównie w celu zapobiegania korozji oraz ochrony rurociągów. Wykorzystywane również do zabezpieczania zbiorników magazynowych, odcinków grunt-powietrze, kołnierzy naziemnych, połączeń rurowych oraz rowów melioracyjnych.  VISCOTAQ ® oferuje unikalna linie produktów hydroizolacyjnych, zapobiegających przeciekom wody oraz wilgoci przez okładziny rurowe, izolacje budynków i sklepień, kanałów burzowych czy kanalizacji.

Produkty z serii VISCOTAQ® zostały szeroko przetestowane przez niezależne ośrodki badawcze oraz firmy z branż naftowych i gazowych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i w terenie.

VISCOTAQ® wyróżnia się na tle innych produktów tego typu swoją unikalna technologią konstrukcji. To lepko-elastyczne ciała stałe posiadające doskonałą adhezję opartą na zasadzie wiązań Van Der Waalsa, nie kapie będąc jednocześnie ciałem stałym.

 

Charakterystyka i technologia produktów VISCOTAQ

VISCOTAQ® to unikalne, lepko-elastyczne, amorficzne, apolarne, poliolefiny do ochrony antykorozyjnej konstrukcji podziemnych i naziemnych. Szeroko stosowane za równo w przemyśle petrochemicznym, gazowym jak i wodnym czy utylizacyjnym.

Produkty VISCOTAQ® w zawsze maja stały kontakt z podłożem (beton, stal, PCV, metal, drewno winyl i inne powłoki). Moduł lepkości oraz moduł sprężystości zaprojektowano w taki sposób, aby moduł lepkości zapewniał trwałe właściwości zwilżające. Wymusza to wnikanie materiału w pory oraz wszelkie anomalie podłoża. W tym samym czasie moduł sprężystości zapewnia wytrzymałość i sprężystość charakterystyczna dla ciała stałego.

Ponadto VISCOTAQ® eliminuje typowe problemy pojawiające się podczas konserwacji i napraw rurociągów w terenie.

 

aplikacja viscotaq

Eliminacja problemów z solą i osmozą

powłoka ochronna do rur PVC

VISCOTAQ®ma niską przepuszczalność wody, apolarne zachowanie i wyjątkowo dobrą przyczepność na poziomie molekularnym. Dzięki tym właściwościom hamuje przemieszczanie się cząsteczek wody na powierzchnię podłoża. W powiązaniu z parametrem niskiej lepkości nie występują warunki aby mogło się wytworzyć ciśnienie powodujące powstawanie pęcherzy czy rozwarstwień.

Eliminacja problemów z przyczepnością i przygotowaniem powierzchni

VISCOTAQ® wiąże się na zasadzie wiązania Van Der Waalsa, tworzy bliski kontakt z podłożem. Posiada niskie napięcie powierzchniowe i utrzymuje stałe „zwilżanie” powierzchni. Ze względu na lepko-sprężysty stan i swoją formułę VISCOTAQ® utrzymuje wiązania na dziesięciolecia. Łączy się agresywnie z prawie każdą powierzchnią, nawet ta słabo przygotowaną.

Minimalne przygotowanie powierzchni do użycia to ST-2SSPC, chociaż zaleca się powierzchnię piaskowaną SA½/SSPC10.

masa uszczelniająca VISCOTAQ

Eliminacja problemów z agresywnymi glebami, korozją mikrobiologiczną i degradacją

zabezpieczanie przed agresywnymi czynnikami gelbowymi tasma viscotaq

VISCOTAQ® oparty jest na niskiej masie cząsteczkowej amorficznej poliolefiny bez grup reaktywnych, wolnych rodników i rozpuszczalników. W związku z tym materiał jest w 100% obojętny, stabilny oraz bezpieczny. Dzięki wyeliminowaniu wody oraz braku obecności w łańcuchach polimerowych siarczków i azotu zredukowano wszystkie niezbędne czynniki do powstawania korozji mikrobiologicznej. Ze względu na swoje obojętne właściwości oraz nieprzepuszczalność wody VISCOTAQ® doskonale sprawdza się na obszarach o agresywnych glebach z wysokim i niskim ph oraz wysokiej zawartości siarki i chlorków.

Eliminacja problemów z naprężaniami ścinającymi i ślizganiem

VISCOTAQ® gwarantuje najwyższa ochronę antykorozyjną pozostając elastyczny przez cały okres użytkowania. Został szeroko przetestowany w połączeniu z różnymi zewnętrznymi warstwami ochronnymi aby zasymulować warunki powstawania naprężeń ścinających. VISCOTAQ® wykazał doskonała odporność na naprężeni ścinające dzięki połączeniu odpowiedniej warstwy zewnętrznej oraz lepko-elastycznego stany stałego materiału

 

Wyprodukowany zgodnie z norma ISO 9001

VISCOTAQ® produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 począwszy od surowców po produkt końcowy Podczas jego produkcji poddawany jest wielu kontrolom jakości, aby zagwarantować najwyższą jakość produktu końcowego.
Oprócz wewnętrznych kontroli VISCOTAQ® został przetestowany także przez niezależne akredytowane laboratoria.

VISCOTAQ®

Cechy i zalety:

 • Lepko – sprężysta amorficzna apolarna poliolefina
  Natychmiastowa przyczepność do podłoża bez gruntowania
 • Pozostaje elastyczna i sprężysta przez cały okres użytkowania
 • Stałe właściwości zwilżające
 • Szeroki zakres temperatur użytkowania do+100°C/ +202°F
 • Temperatura zeszklenia ←40°C/-40°F
 • Samonaprawialna
 • Eliminuje ryzyko korozji mikrobiologicznej (MIC)
 • Brak czasu utwardzania
 • Nie wymaga przygotowania powierzchni
 • Pęknięcia kohezyjne (próba odrywania)
  100% obojętna formuła nie zawiera rozpuszczalników ani podkładów
 • Pozostaje w stanie półstałym przez cały okres użytkowania
 • Nieprzepuszczalna dla wilgoci
 • Brak problemów z osmozą i solami
 • Bardzo niskie wartości odspojenia katodowego
  (0-3mm/0-0,12” zgodnie z ASTM G8)
 • Doskonała odporność na kapania/poślizg w związku z wysokim punktem plastycznośc
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Odporny na promienie UV
 • Łatwa bezawaryjna aplikacja